Få större kontroll över din hjärna och dig själv

Ett vetenskapligt säkrare och effektivare alternativ till medicin som ger riktig förändring

Läs mer om vetenskapen

Neurofeedback

Neurofeedback-träning är ett vetenskapligt validerat sätt att lära hjärnan att fungera bättre. Ibland fungerar våra hjärnor bra, ibland mindre bra. Med EEG (Elektroencefalografi) kan vi fånga de millisekunder av effektiv hjärnfunktion och belöna den. Denna feedback uppmuntrar hjärnan att göra det igen. När din hjärna fungerar bättre, fungerar du bättre.

Vad involverar det?

Det involverar inget invasivt. Det är baserat på inlärning – hjärnan lär sig fungera bättre med feedback. Med stöd av kvantitativ EEG (qEEG) kan vi identifiera vilka områden och nätverk i hjärnan som inte fungerar optimalt och länka de till funktioner som skulle vilja förbättras. T.ex om du vill förbättra uppmärksamhet kan vi först titta på de delar av hjärnan som är kopplade till uppmärksamhet, och sedan identifiera de som inte fungerar optimalt.

Hur fungerar träningen?

Med avancerad EEG utrustning anpassad efter ditt personliga träningsprogram får din hjärna värdefull feedback i realtid. När din hjärna fungerar väl belönas den genom ljud och rörlig video. När din hjärna rör sig i fel riktning, förändras ljudet och videon pausas. Hjärnan lär sig snabbt att stärka sig själv genom ett naturligt belöningssystem. Träningen sker passivt, så du behöver endast lyssna på ljudet och titta på skärmen

Visa exempel på komplett hjärnanalys

Neurofeedback fungerar fantastiskt framgångsrikt

Nedan följer ett axplock av vetenskapen

Generell information

Washington Post

The Mind’s Biology-
Doctors are reaching past the symptoms of mental illness to fix the circuits that breed them

Wall Street Journal

Brain Training for Anxiety, Depression and Other Mental Conditions.

The New York Times

A Natural Fix for A.D.H.D.

FORBES

Watch Your Brain’s Electrical Activity Using The Mind-Mirror

Huffington Post

Stress Management Upgrade 2.0

BBC

Brain training moves from battlefield to boardroom-
Could techniques used to train cool-headed snipers also make better leaders in the boardroom?

CNN

Brain training to help with anxiety and ADHD

Karolinska Institutet

KITE – Neurofeedback och arbetsminnesträning

Prestation

Atleter

A Brain Flex to Help Athletes Train for Better Performance in Competition – Wall Street Journal

Meditation & Mindfulness

Mindfulness and Neurofeedback – J Brewer MD, PhD – MIT.

VD och direktörer

The Inner Workings of the Executive Brain – Wall Street Journal

Artister och konstnärer

EEG-neurofeedback for optimising performance. II: creativity, the performing arts and ecological validity – Prof J. Gruzelier, University of London

Intelligens

Mindfulness and Neurofeedback – J Brewer MD, PhD – MIT.

Kognition

EEG-neurofeedback for optimising performance. I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants

Hälsa

ADHD

Effects of Neurofeekback Training on EEG, Continuous Performance Task (CPT), and ADHD Symptoms in ADHD-prone College Students.

Ångest

Orbitofrontal cortex neurofeedback produces lasting changes in contamination anxiety and resting-state connectivity.

OCD

Obsessive compulsive disorder and the efficacy of qEEG-guided neurofeedback treatment: a case series.

Autism

Neurofeedback improves executive functioning in children with autism spectrum disorders

Depression

Effects of salience-network-node neurofeedback training on affective biases in major depressive disorder.

Migrän

QEEG-guided neurofeedback for recurrent migraine headaches.

Sömn

Neurofeedback for insomnia: a pilot study of Z-score SMR and individualized protocols.

Stress

Managing the Stress Response: The Use of buy levitra pills now Biofeedback and Neurofeedback with Olympic Athletes

Trötthet

A Systematic Review of the Safety and Effect of Neurofeedback on Fatigue and Cognition.

Åldrande (45+)

Neurofeedback training slows brain aging

Hetsätning

Neurofeedback Against Binge Eating: A Randomized Controlled Trial in a Female Subclinical Threshold Sample.

Dyslexi

Improvements in Spelling after QEEG-based Neurofeedback in Dyslexia: A Randomized Controlled Treatment Study

Epilepsi

Z-score LORETA Neurofeedback as a Potential Therapy for Patients with Seizures and Refractory Epilepsy

PTSD

Neurofeedback Treatment and Posttraumatic Stress Disorder: Effectiveness of Neurofeedback on Posttraumatic Stress Disorder

Smärta och Värk

Neurofeedback in pain management